SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA

Ważne nawyki w sytuacjach stresu

Od 21 marca do 14 czerwca 2024 Fundacja SOK zrealizuje 6 bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z interwencji psychologicznej opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia „Ważne nawyki w sytuacjach stresu”.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu, który jest dostępny tutaj. 

Nadrzędnym celem naszego projektu jest wprowadzenie skutecznych strategii wspierających zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne (MHPSS) dla ukraińskich dzieci uchodźczych uczestniczących w polskim systemie edukacji. Chcemy przede wszystkim pomóc tym dzieciom w radzeniu sobie ze stresem, emocjonalnymi wyzwaniami i napięciami psychicznymi związanymi z ich migracją z Ukrainy oraz w efektywnej integracji w środowisku edukacyjnym.

Głównym celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do udzielania odpowiedniego wsparcia i interwencji w klasie poprzez dostarczenie im niezbędnych umiejętności i szkoleń z metodologii „Ważne nawyki w sytuacjach stresu”. Szkolenie skierowane jest specjalnie do nauczycieli, którzy często doświadczają stresu i wypalenia. Jednakże to właśnie nauczyciele mogą odgrywać kluczową rolę w pomocy wszystkim dzieciom w klasie, niezależnie od ich pochodzenia. Chcemy, aby nauczyciele mieli narzędzia do skutecznego wspierania dzieci w ich procesie edukacji i adaptacji oraz budowali własną odporność psychiczną.

Podczas szkolenia będziemy wykorzystywać poradnik i nagrania audio „Ważne nawyki w czasie stresu” Światowej Organizacji Zdrowia nt. radzenia sobie ze stresem i radzenia sobie z przeciwnościami losu. Poradnik ten ma na celu wyposażenie ludzi w praktyczne umiejętności pomagające radzić sobie ze stresem. Wystarczy kilka minut każdego dnia, aby odczuć pozytywną zmianę stosując zawarte w poradniku techniki.

Szkolenia mają charakter interaktywny, każde odbywa się na platformie ZOOM i łącznie trwa 10 godzin zegarowych. Wymagamy od uczestników włączenia kamery.

ZAPISY NA WSZYSTKIE EDYCJE SĄ JUŻ ZAMKNIĘTE

Edycja I – 21-23 marca 2024 – czwartek i piątek g. 17:30 – 20:50, sobota 10:00 – 13:20
Edycja II – 11-13 kwietnia 2024 – czwartek i piątek g. 17:30 – 20:50, sobota 10:00 – 13:20
Edycja III – 18-20 kwietnia 2024 – czwartek i piątek g. 17:30 – 20:50, sobota 10:00 – 13:20
Edycja IV – 25-27 kwietnia 2024 – czwartek i piątek g. 17:30 – 20:50, sobota 10:00 – 13:20
Edycja V – 9-11 maja 2024 – czwartek i piątek g. 17:30 – 20:50, sobota 10:00 – 13:20
Edycja VI – 16-18 maja 2024 – czwartek i piątek g. 17:30 – 20:50, sobota 10:00 – 13:20
Zachęcamy również do udziału w spotkaniach superwizyjnych, integrujących wiedzę zdobytą na szkoleniu, które odbędą się w dniach: 17 kwietnia 18:00-20:00, 24 kwietnia 18:00-20:00, 8 maja 18:00-20:00, 15 maja 18:00-20:00, 22 maja 18:00-20:00, 5 czerwca 18:00-20:00
8 czerwca poprowadzimy również warsztat otwarty dla uczestników wszystkich edycji, z tego jak pracować z rodzicami, w zakresie propagowania wiedzy na temat skalowalnych interwencji psychologicznych.   

Nie możesz wziąć udziału w szkoleniu w żadnym z powyższych terminów?
Zapisz się na newsletter SOK i pozostań z nami w kontakcie!

Program realizowany w ramach grantu przyznanego przez Światową Organizację Zdrowia.