Polityka Prywatności | Fundacja SOK

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ WWW.FUNDACJASOK.ORG.PL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Fundacji „Samodzielność od Kuchni” (zwanej dalej Fundacją), sporządzoną w zgodzie z postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego www.fundacjasok.org.pl
 2. Każdego Użytkownika strony www.fundacjasok.org.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja (Fundacja „Samodzielność od Kuchni” z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 15 lok. b, 02-516), która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. RODZAJ ZBIERANYCH PRZEZ FUNDACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas wizyty na stronie internetowej Fundacji, automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, typ systemu operacyjnego, itp.
 2. Gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email itp. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
 3. Strona internetowa www.fundacjasok.org.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze, powinien dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.
 4. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Fundacji i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Fundacji, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
 5. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.szkolenia.learningpassport.pl mogą przestać być dostępne.

III. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

 1. Wszystkie dane przetwarzane przez Fundację zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Fundację wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy użytkownik wyrazi zgodę, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników Serwisu.
 2. Wypełniając formularz zapisu do Newslettera, Użytkownik zezwala także na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email. Celem zbierania informacji o adresie email jest informowanie o działaniach Fundacji, a także realizowanie akcji promocyjno-fundraisingowych.
 3. Dane techniczne zbierane są w celu analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.fundacjasok.org.pl zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony lub do personalizacji jej zawartości.
 4. Fundacja jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez Użytkownika. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.

IV. ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Użytkownik może dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Fundacji o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik w każdej chwili może skontaktować się z Fundacją, jeśli nie chce otrzymywać kolejnych informacji marketingowych, związanych z organizowanymi akcjami promocyjnymi, informujących o prowadzonych przez Fundację akcjach lub bieżącej działalności Fundacji, czy też próśb o wsparcie działań Fundacji. Oświadczenie Użytkownika spowoduje, że nie Fundacja nie będzie się z nim kontaktować we wskazanym przez niego zakresie. Dane osobowe Użytkownika zostaną w takim przypadku w bazie Fundacji i będą przetwarzane wyłącznie w celach przez Użytkownika określonych.
 5. Użytkownik może żądać całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, a Fundacja zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych Użytkownika z bazy Fundacji, Fundacja nie będzie mogła kontaktować się z Użytkownikiem, ani przesyłać Użytkownikowi żadnych informacji związanych z działalnością Fundacji.

V. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Fundacja „Samodzielność od Kuchni”.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacji: ul. Rejtana 15 lok. B, 02-516 Warszawa lub mailowo na: mhpss@sokfoundation.org.pl
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Fundację.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.fundacjasok.org.pl
 2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z Fundacją, pisząc na adres:
  Fundacja „Samodzielność od Kuchni”
  ul. Rejtana 15 lok. B
  02-516 Warszawa
  lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: mhpss@sofoundation.org.pl.
 3. Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika i nie będą udostępnianie osobom trzecim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Aktualizacja: 27 kwietnia 2023 roku.