Zdalne bezpłatne szkolenie dla lektorów języka polskiego jako obcego wraz z komponentem regulacji emocjonalnej skierowane do pracowników oświaty z m. st Warszawy

Polski na SPOKOJNIE to projekt edukacyjny skierowany do dzieci przybyłych z Ukrainy po 24 lutego 2022. W ramach projektu organizujemy kursy języka polskiego obejmującego zajęcia praktyczne skierowanego do dzieci i ich rodziców. Ważnym elementem projektu jest też szkolenie dla lektorów języka polskiego jako obcego wraz z komponentem regulacji emocjonalnej.

Projekt realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Q Zmianom

Projekt jest realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

W ramach projektu przygotowaliśmy scenariusze zajęć praktycznych dla dzieci:

Scenariusz 1: Wyprawa w poszukiwaniu najpiękniejszego liścia
Scenariusz 2: Park Miniatur
Scenariusz 3: Orkiestra prosto z natury
Scenariusz 4: Naturalne Memory
Scenariusz 5: Tradycyjne gry i zabawy polskie

Zapraszamy do korzystania ze scenariuszy podczas zajęć, są one dostępne >> tutaj

Materiały dodatkowe do scenariuszy:

  • liście z opisem >> tutaj
  • liście bez opisu >> tutaj