SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 

Minds & Hearts

Minds & Hearts jest jedynym programem w Polsce kompleksowo odpowiadającym na wyzwania stojące przed polskimi nauczycielami w obecnej sytuacji. Wspiera:

  • kompetencje nauczania języka polskiego jako obcego („JPJO”)
  • kompetencje psychospołeczne, w tym pracę z uczniami z traumą
  • kompetencje w obszarze pracy z klasą wielokulturową
  • dobrostan nauczyciela i profilaktykę wypalenia zawodowego

Szkolenia mają na celu zwiększenie efektywności pracy nauczycieli i asystentek międzykulturowych z uczniami z doświadczeniem migracji. Program szkoleń został zaprojektowany tak, aby dostarczyć uczestnikom narzędzi do radzenia sobie z wyzwaniami wielokulturowej klasy i umożliwić prowadzenie przez kolejne miesiące działań integracyjnych. Szkolenie ma charakter kaskadowy, tzn. nauczyciele biorący w nim udział będę mieli kompetencje pozwalające wprowadzić do programu kolejne osoby.

Długofalowym celem projektu jest stworzenie zintegrowanej, harmonijnej i wspierającej się społeczności szkolnej. Projekt przyczynia się do stworzenia środowiska szkolnego, w którym każdy uczeń, niezależnie od swojego pochodzenia, czuje się akceptowany, wspierany i zmotywowany do nauki oraz współpracy.

 

Założenia programu oraz daty najbliższej edycji:

Czas trwania: 8 tygodni szkolenia podstawowego
Daty: 16.09.2024 – 9.11.2024

Łącznie wymagane jest 6h zaangażowania tygodniowo – 2h warsztatów z lektorami JPJO, 2 godziny z trenerami wsparcia psychospołecznego, 2h materiałów video do obejrzenia na platformie.

Spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki g. 18:00-20:00
Liczba uczestników w każdej grupie: 20 osób

Program szkolenia ogólnego:

1. Kontrakt jako narzędzie budowania atmosfery życzliwości i współpracy
2. Metody, zasady i techniki nauczania języka polskiego jako obcego i metoda bezpośrednia w nauczaniu jpjo w praktyce.Lekcja jako nauka komunikacji.
Weekendowe Spotkanie z mindfulness
3. Integracyjny model BASIC PH, praktyczne narzędzie do pracy z osobami w kryzysie
4. Rozwijanie sprawności językowych na kursie dla początkujących. Praca nad poprawną wymową i intensywny trening fonetyczny.
5. Kluczowe wyzwania uczniów migranckich
6. Specyfika nauki JPJO w grupach słowiańskich.
7. Narzędzia skutecznej komunikacji międzykulturowej
8. Indywidualne cechy uczniów a sukces w nauce języków obcych. Praca z dziećmi.
9. Strategie integracji
10. Kultura w nauczaniu. Film i piosenka oraz nowe technologie w nauczaniu jpjo.
11. Trauma, PTSD, trauma wtórna i zmęczenie współczuciem
12. Nauczanie słownictwa z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny neurolingwistyki.
13. Wsparcie społeczności w kryzysie
14. Nauczanie gramatyki. Prezentacja podręczników do nauki jpjo.
15. Samoopieka – jak dbać o siebie by pomagać innym.
16. Profesjonalny lektor: rola nauczyciela, organizacja nauczania, motywowanie. Poprawianie błędów.
Uroczyste Zakończenie i spotkanie z mindfulness

 

Nauczycielka stojąca przy tabliczy z uczennicami

Twoja szkoła jest zainteresowana udziałem w programie?

Napisz do nas na: mhpss@sokfoundation.org.pl

Szkolenie “Train the Trainer”

Założeniem programu jest skalowanie poprzez szkolenia kaskadowe. Połowa uczestników szkolenia Minds&Hearts będzie miała szansę uzyskać stypendium, pozwalające zdobyć tytuł trenera/trenerki metody “Minds & Hearts”. Przewidujemy, że każdy nauczyciel-trener będzie w stanie przeszkolić kolejnych 5 osób w swojej szkole i dobrze przygotować ją na nowy rok szkolny poprzez udostępnienie materiałów na platformie online oraz wskazanie najważniejszych obszarów do rozwoju. Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną objęte superwizją trenerską. Polecamy to szkolenie również absolwentom poprzednich edycji szkoleń JPJO i “Spokojna Głowa” organizowanych przez fundację SOK.

Czas trwania szkolenia “Train the Trainer”: 4 tygodnie

Daty: 16.11.2024 – 11.12.2024

Spotkania będą odbywać się w czwartki i soboty (poza ostatnim spotkaniem 11 grudnia które odbędzie się w środę, w tygodniu spotkania będą odbywać się w godz. 18-20, w soboty 10-14).

Liczba uczestników: 10 osób

Program szkolenia „Train the Trainer”:

1. Moduł MHPSS Komunikacja międzykulturowa
2. Moduł MHPSS Basic PH
3. Superwizja
4. Moduł JPJO
5. Superwizja
6. Moduł JPJO
7. Podsumowanie i uroczyste zakończenie

 

Nie możesz wziąć udziału w szkoleniu w żadnym z powyższych terminów?
Zapisz się na newsletter SOK i pozostań z nami w kontakcie!

Logo The Kosciuszko Foundation
Logo UNHCR
Logo WZ Partners